Zgrupowanie OSP w Resku

W przedostatnim dniu lipca miało miejsce szkolenie i ćwiczenia praktyczne dla strażaków ochotników z terenu gminy Resko i Radowo Małe.

Jak podaje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łobzie, w zgrupowaniu udział wzięły: OSP Resko, OSP Łosośnica, OSP Radowo Małe i OSP Siedlice. Obowiązki gospodarza zgrupowania pełnił komendant gminny ZOSP RP druh Krzysztof Paluch.

Szkolenie prowadzili instruktorzy z Komendy Powiatowej PSP w Łobzie. Odbywało się ono w dwóch etapach.

Podczas pierwszego etapu (szkolenie teoretyczno-praktyczne w formie warsztatów) przybliżono strażakom zagadnienia z zakresu taktyki gaszenia pożarów wewnętrznych. Szczególne zainteresowanie wzbudziła demonstracja pożaru i gaszenia ognia na modelu drewnianego domku.

Celem praktycznego ćwiczenia taktyczno-bojowego w drugim etapie (obiekt IKEA Industry Poland Sp. z o.o. oddział w Resku) było zapoznanie z warunkami budowlanymi i zagrożeniami pożarowymi obiektów IKEA. Zajmowano się również doskonaleniem umiejętności przetłaczania i przepompowywania wody na duże odległości.

Ćwiczenia i szkolenia zakończyły się podsumowaniem na terenie remizy OSP w Resku. Tam strażacy zawodowi i ochotnicy przy posiłku mieli okazję do wymiany doświadczeń.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry