fot. Fotolia
LGD - nowe środki, nowe możliwości!
Nowa unijna perspektywa finansowa daje OSP szanse na pozyskanie środków.

Lokalne Grupy Działania (dalej: LGD) będą kontynuowały realizację inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2014‒2020, wspieranego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

/.../

Program pozwala przystosować politykę rozwoju tych obszarów do ogromnej różnorodności potrzeb ludności je zamieszkującej. Zachęca lokalne społeczności, w tym organizacje pozarządowe, takie jak OSP, do efektywnego wykorzystania swoich atutów, poszukiwania nowych sposobów poprawy konkurencyjności obszaru, ochrony środowiska naturalnego oraz podejmowania takich wyzwań, jak brak miejsc pracy, niski poziom zaopatrzenia w usługi czy starzejące się społeczeństwo.

/.../

Zachęcam, aby już teraz zapoznać się z kierunkami i harmonogramem zawartym w Lokalnej Strategii Rozwoju najbliższej terytorialnie LGD. Warto dodać, że ze środków tych będą mogły skorzystać nie tylko OSP, ale również strażacy, którzy na co dzień są rolnikami, przedsiębiorcami, pracownikami administracji różnych szczebli.

/.../

Szczególnie warto zainteresować się konkursami w ramach tzw. projektów grantowych. Pierwsze z nich zostaną ogłoszone jeszcze w tym roku (przełom listopada i grudnia).

/.../

Głównym zadaniem LGD jest wybór operacji do finansowania w ramach budżetu określonego w LSR oraz ustalenie kwoty wsparcia. Jednak do LGD należy też aktywizacja lokalnej społeczności oraz doradztwo udzielane potencjalnym beneficjentom. Dlatego zanim przystąpimy do pisania wniosku o grant, warto skonsultować nasz pomysł z pracownikami biura LGD.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2016.
Obrazy
fot. Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry