2016-08-05 11:18:15

Podatki dotyczące OSP (cz. 3)

Organizacje pozarządowe, w tym OSP, mogą być zwolnione z niektórych opłat i podatków, jak opłata skarbowa czy podatek od czynności cywilnoprawnych.

Każda organizacja pozarządowa dokonująca czynności urzędniczej podlegającej opłacie skarbowej ma obowiązek jej wniesienia. Bywa ona zwana także opłatą stemplową i stanowi formę ekwiwalentu za czynności organów administracji publicznej, takie jak wydanie zezwoleń, zaświadczeń i niektórych dokumentów.

/.../

Organem właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. W zależności od tego, jaką sprawę zamierzamy załatwić, opłata powinna zostać uiszczona organowi podatkowemu zgodnie z właściwością miejscową.

/.../

Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia tej opłaty, nie dokonano czynności urzędowej albo nie wydano zaświadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesji).

/.../

Podatkiem, z którym w swojej działalności mogą spotkać się organizacje pozarządowe, jest podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek ten związany jest z dokonywaniem działań przez różne podmioty, w tym także organizacje pozarządowe, których katalog zamieszczony został w Ustawie z 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry