Czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów

Strażacy włączyli się w cykl przedsięwzięć pod wspólnym hasłem: „Dni w Diecezjach” - informuje Komenda Wojewódzka PSP we Wrocławiu.

Zorganizowane we Wrocławiu przez Archidiecezję Wrocławską „Dni w Diecezjach” odbywały się od 20 do 24 lipca w ramach Światowych Dni Młodzieży. Wydarzenie to, poprzedzające główne krakowskie uroczystości Światowych Dni Młodzieży stało się okazją do przeprowadzenia szeregu przedsięwzięć o charakterze turystycznym, kulturalnym, a przede wszystkim religijnym. Przybyli na nie pielgrzymi z wielu stron świata, którzy wraz z mieszkańcami uczestniczyli m.in. w spotkaniach kulturalnych tzw. „Mercy Fest”.

 

Na spotkania te złożyło się pięć koncertów odbywających się w różnych częściach miasta,  łączących ideę ŚDM z Europejską Stolicą Kultury. Nad ich bezpiecznym przebiegiem czuwały służby, w tym także strażacy wrocławskiej Komendy Miejskiej PSP oraz OSP „Starówka”.

Jak podkreśla komendant wrocławskiej KM PSP st. bryg. Tomasz Newlaczyl, strażacy uczestniczący w zabezpieczaniu licznych imprez organizowanych we Wrocławiu w ramach ŚDM, doskonale wywiązali się ze swoich obowiązków. Dzięki temu pobyt wielotysięcznej grupy uczestników SDM we Wrocławiu był nie tylko atrakcyjny i doskonale zorganizowany, ale też w pełni bezpieczny.

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry