Zjazd Oddziału Gminnego OSP w Mieszkowicach

W Mieszkowicach odbył się Zjazd Oddziału Gminnego jednostek działających na terenie gminy.

Zebraniu przewodniczył dh Józef Łuszczek, który powitał gości w osobach: Komendanta Powiatowego PSP w Gryfinie mł. bryg. Andrzeja Prokopskiego, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryfinie dha Wojciecha Tessara oraz członka Prezydium ZOP OSP RP w Gryfinie dha Andrzeja Szczepaniaka.

Sprawozdanie z działalności Zarządu w minionej kadencji przedstawił prezes dh Andrzej Salwa (pełniący funkcję burmistrza Mieszkowic). W trakcie kończącej się kadencji jednostki z tej gminy otrzymały nowe samochody bojowe, doposażono je w nowy sprzęt p.poż. oraz wyremontowano remizy.

Po udzieleniu absolutorium ustępującemu Zarządowi wybrano nowych członków Zarządu, członków gminnej Komisji Rewizyjnej oraz kandydatów do Zarządu Oddziału Powiatowego i delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego OSP RP w Gryfinie. Nowym Prezesem Zarządu Oddziału Gminnego OSP RP w Mieszkowicach wybrany został ponownie dh Andrzej Salwa. W skład nowego Zarządu wybrani zostali druhowie: Zdzisław Mazur (I zastępca), Józef Łuszczek (II zastępca), Adam Cybort (komendant), Zbigniew Sumisławski (sekretarz) oraz członkowie: Jerzy Przepióra, Tadeusz Szymczak, Zygmunt Maczuga, Zenon Binięta, Jacek Gręda, Jarosław Łopatko, Zygmunt Jacków, Robert Caban, Leszek Kantor i Stanisław Kucia. Członkami Komisji Rewizyjnej zostali druhowie: Krzysztof Skowroński (przewodniczący), Zofia Bieniek (sekretarz) i Marcin Hodyniecki (członek). Kandydatami do Zarządu OP ZOSP RP zostali druhowie: Andrzej Salwa i Adam Cybort, a delegatami na Zjazd Powiatowy druhowie: Andrzej Salwa, Adam Cybort, Robert Caban i Józef Łuszczek.

W trakcie Zjazdu kilkoro strażaków ochotników zostało wyróżnionych medalami i odznakami. W uznaniu zasług w krzewieniu patriotycznych postaw, zachowywaniu pamięci o polskiej historii, kulturze i tradycji oraz za osobiste świadectwo wiary, szlachetności, prawości i otwartości na potrzeby drugiego człowieka – wielkie zaangażowanie w pracę na rzecz ratowania mienia i życia ludzkiego – Zarząd Wojewódzki Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego uchwałą Kapituły Odznaczeń odznaczył druhów: Krzysztofa Skowrońskiego – brązowym Krzyżem Zasługi dla Związku WiRWP, Andrzeja Szczepaniaka – srebrną odznaką Krzyża Zasługi dla Związku WiRWP oraz Zdzisława Maczugę – brązową odznaką Krzyża Zasługi dla Związku WiRWP. 

W imieniu Zarządu Wojewódzkiego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego odznaczenia wręczył mjr Straży Granicznej Adam Cybort - członek zarządu Wojewódzkiego Związku. Ponadto, 20 strażaków ochotników wyróżnionych zostało odznakami Wzorowy Strażak. 

fot. A. Szczepaniak

fot. A. Szczepaniak

fot. A. Szczepaniak

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry