Jedna akcja dwie korzyści

Dzięki akcji zorganizowanej przez strażaków ochotników z Koszyc Małych udało się zebrać czternaście litrów krwi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Koszycach Małych (gm. Tarnów, pow. tarnowski) od ośmiu lat organizuje zbiórki krwi. Ta, którą przeprowadzono 10 kwietnia, odbyła się pod hasłem: „Wiosna budzi się do życia”.

/.../

W trakcie zbiórki na specjalnie przygotowanych stanowiskach uczniowie i członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej z Patrolu Medycznego z Koszyc Małych, realizujący program „Ratujemy i Uczymy Ratować”, prowadzili zajęcia z udzielania pierwszej pomocy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2016.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry