fot. Fotolia
Umowy wieloletnie
Realizacja zadań publicznych może być oparta na umowie wieloletniej.

W Polsce istnieje kilka kluczowych mechanizmów finansowania zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe, ale najbardziej rozpowszechniona jest przede wszystkim jedna forma wsparcia: otwarte konkursy ofert organizowane przez jednostki administracji publicznej. Po rozstrzygnięciu takiego konkursu jednostka samorządu terytorialnego (dalej: JST) szczebla gminnego, powiatowego lub wojewódzkiego podpisuje z realizatorem (organizacją pozarządową) umowę o wspieranie lub powierzenie zadania publicznego.

/.../

Umowa wieloletnia nie stanowi w sensie prawnym odrębnego instrumentu współpracy i działa dokładnie na tych samych zasadach, co instrument w postaci „standardowego” otwartego konkursu ofert.

/.../

Umowa wieloletnia wiąże się z obowiązkiem składania sprawozdań cząstkowych, których częstotliwość określa dana JST. Jednak minimum wymagane Ustawą o finansach publicznych to sprawozdania roczne składane na zakończenie roku.

/.../

W przypadku umów wieloletnich organizacji trudno jest przewidzieć koszty w perspektywie kilku najbliższych lat. Dlatego składany z ofertą kosztorys nie powinien być zbyt szczegółowy. Jego niedostosowanie do rzeczywistych wydatków powoduje, że przewidzianą w nim dotację na dany rok budżetowy trzeba zwrócić, jeśli nie zostanie w tym czasie wydana zgodnie z zawartym w ofercie planem.

/.../

Do pozytywnych stron można zaliczyć to, że umowa wieloletnia daje możliwość wyłonienia stałego realizatora zadania publicznego i niepowtarzania co roku procedury konkursowej na wszystkie zadania.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2016.
Obrazy
fot. Fotolia

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry