2016-07-03 11:53:43

Podatki dotyczące OSP (cz. 2)

OSP nie mogą zostać zwolnione z płacenia podatku VAT, ale w przypadku podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu taka możliwość istnieje.

Jednym z najczęściej płaconych podatków przez organizacje pozarządowe jest podatek od towarów i usług, potocznie nazywany VAT. Do niedawna OSP, dokonując zakupu sprzętu i umundurowania, mogły korzystać z obniżonej stawki podatku na te wyroby, która wynosiła 8%. Od 1 stycznia 2016 r. ulga ta została zniesiona i wyroby te zostały objęte stawką podstawową podatku od towarów i usług, która wynosi 23%.

/.../

Kolejnym podatkiem, z którym w swojej działalności mogą się spotkać organizacje pozarządowe, jest podatek od nieruchomości. Podatek ten reguluje Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Dotyczy on nie tylko posiadanych gruntów, ale także budynków i ich części oraz budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Płatnikiem podatku od nieruchomości jest ten, kto dysponuje przedmiotem opodatkowania, czyli gruntem lub budynkiem (lub jego częścią).

/.../

Innym podatkiem lokalnym, z którym mogą się spotkać OSP w swojej działalności, jest podatek od środków transportu. Wysokość tego podatku, podobnie jak stawkę podatku od nieruchomości, ustala rada gminy.

/.../

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku od środków transportowych są osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry