Pas miedniczy; fot. Marcin Madziała
Uraz miednicy, czyli „cichy zabójca”
Następstwem wypadków komunikacyjnych mogą być u poszkodowanych poważne, zagrażające życiu uszkodzenia miednicy, dlatego ważne jest fachowe udzielenie im pomocy.

Uraz wysokoenergetyczny (np. komunikacyjny lub pojazd vs pieszy), wysokościowy czy zmiażdżeniowy to najczęstsze mechanizmy, wskutek których dochodzi do poważnych i zagrażających życiu obrażeń ciała pod postacią obrażeń miednicy. Choć temat wydaje się z pozoru prosty (rozpoznać i zaopatrzyć), to praktyka ratownicza pokazuje, że stanowi to bardzo duży problem dla strażaków ratowników. Rozpoznanie i prawidłowe zabezpieczenie złamanej miednicy ma kluczowy wpływ na przeżywalność poszkodowanego, mając na uwadze, że niejednokrotnie straż pożarna jest na miejscu zdarzenia przed zespołem ratownictwa medycznego.

/.../

W obrębie miednicy biegną pokaźne naczynia tętnicze i żylne. Urazy miednicze mogą być źródłem masywnego krwawienia z uszkodzonych naczyń tam zlokalizowanych, złamanych kości oraz z mięśni.

/.../

Urazy bezpośrednie tętnic o dużej średnicy są zazwyczaj śmiertelne, jednak na szczęście występują tylko w 1‒2% przypadków.

/.../

Obrażenia miednicy, jakimi są jej złamania, mogą spowodować obfity krwotok wewnętrzny, czego następstwem będzie szybkie pogarszanie się stanu poszkodowanego. Badanie poprzez dotyk miednicy pod kątem jej stabilności wykonywane może być tylko jeden raz, jako część wtórnej oceny. Z uwagi, iż dotykanie może wzmocnić krwotok, ratownik nie powinien powtarzać tego elementu oceny, dlatego też umiejętność ta ma kluczowe znaczenie.

/.../

Ustabilizowanie miednicy przyczynia się do zmniejszenia krwawienia, przez co zwiększa szanse na zaopatrzenie jej obrażeń na bloku operacyjnym. Idealnym rozwiązaniem czasowym jest zachowanie tu zasady „złotej godziny”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2016.
Obrazy
Pas miedniczy; fot. Marcin Madziała

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry