Odpowiedzialność OSP za wydatkowanie dotacji

Uzyskanie przez OSP dotacji pozwala na zrealizowanie wielu projektów. Wiąże się też z odpowiedzialnością i szeregiem obowiązków.

Ochotnicza straż pożarna może otrzymywać różne dotacje na swoją działalność. Jedną z dotacji jest na przykład dotacja celowa udzielana na podstawie art. 32 ust. 3b Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity – Dz.U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zm.).

/.../

Otrzymując dotacje, ochotnicze straże pożarne podpisują umowy dotacyjne, na podstawie których je rozliczają. W przypadku ich niewłaściwego wydatkowania możliwe jest zobowiązanie OSP do zwrotu środków pieniężnych.

/.../

Odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych podlegają osoby wykonujące w imieniu podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, czynności związane z wykorzystaniem tych środków lub dysponowaniem tymi środkami (art. 4 ust. 1 pkt 4 u.d.f.p.).

/.../

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ponosi osoba, która popełniła czyn naruszający dyscyplinę finansów publicznych określony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, lub osoba, której można przypisać winę w czasie popełnienia naruszenia.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry