Opłaty za wpisy do KRS w działalności OSP

Niedawne zmiany w ustawie Prawo o stowarzyszeniach spowodowały, że informacja podana w czerwcowym "Strażaku" stała się nieaktualna. Poniżej aktualny stan prawny.

W numerze 6/2016 „Strażaka”, w rubryce prawniczej ukazał się tekst „Wpisy do KRS zmian w zarządzie i komisji rewizyjnej w OSP”. W tekście ukazała się nieaktualna informacja następującej treści: „Opłatę stałą w kwocie 150 złotych pobiera się od wniosku o dokonanie zmiany wpisu dotyczącego OSP wpisanej tylko w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej, niewpisanej do rejestru przedsiębiorców (czyli OSP nieprowadzącej działalności gospodarczej) (art. 56 pkt 1 u.k.s.c.)”. Informacja ta jest nieaktualna w związku ze zmianami Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. ‒ Prawo o stowarzyszeniach, która weszła w życie 20 maja 2016 roku.

/.../

Niejednolita praktyka w powyższym zakresie przyczyniła się do doprecyzowania artykułu 17 Ustawy ‒ Prawo o stowarzyszeniach.

/.../

Należy zwrócić uwagę, że art. 17 zarówno sprzed nowelizacji, jak i obecnie obowiązujący dotyczy zwolnień w zakresie wpisów do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

/.../

Zgodnie z art. 50 u. o KRS, jeżeli podmiot wpisany do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (a więc OSP) podejmuje działalność gospodarczą, podlega obowiązkowi wpisu także do rejestru przedsiębiorców, z wyjątkiem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry