2016-05-28 12:59:48
Ruch strażacki na ziemiach polskich przed rokiem 1918
W jubileuszowym albumie przypominamy początki ruchu strażackiego na ziemiach polskich.

/.../

Pierwsze wzmianki o zorganizowanym ratownictwie ogniowym na ziemiach polskich pochodzą z okresu średniowiecza. Z biegiem stuleci władze miejskie przywiązywały coraz więcej uwagi do wyposażenia w sprzęt przeciwpożarowy i do prewencji. W latach sześćdziesiątych XIX wieku organizacje przeciwpożarowe powstają niezależnie we wszystkich zaborach.

/.../

Zabór rosyjski nie sprzyjał powstawaniu Ochotniczych Straży Pożarnych. Carat wiedział, że to otwierałoby furtkę dla działań niepodległościowych. Narzucał więc surowe rygory prawne. Tym niemniej w 1881 r. na terenach polskich pod zaborem rosyjskim działało 27 organizacji strażackich.

/.../

Pod zaborem austriackim w drugiej połowie XIX wieku następuje szeroki rozwój ochotniczych straży.

/.../

Nasilenie germanizacyjne nie ułatwiało rozwoju polskich organizacji strażackich na ziemiach pod zaborem pruskim. Ale i tu mamy dowody na ich aktywny rozwój z licznym udziałem w nich ludności polskiej.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry