2016-05-28 12:24:14
Udział strażaków ochotników w odbudowie kraju i walce o granice w latach 1918–1921
Strażacy wszystkich zaborów walczyli o niepodległość w Polskiej Organizacji Wojskowej, w powstaniu wielkopolskim, w powstaniach śląskich.

To Związek Floriański w swych odezwach w 1918 r. wzywał do umacniania pięknej tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych, "bycia zawsze ostoją życia narodowego, krzewicielami cnót obywatelskich, nawołując swe otoczenie najbliższe do ofiarnej pracy na pożytek narodu całego" (z Odezwy zamieszczonej w „Przeglądzie Pożarniczym” Nr 21/22 z 29 listopada 1918 r.). Strażacy ochotnicy bronili Ojczyzny w 1920 r., gdy na czele Rządu Obrony Narodowej stał założyciel i pierwszy prezes OSP Wierzchosławice Wincenty Witos.

/.../

Według dr. Krzysztofa Adama Latochy: Liczne materiały źródłowe pozwalają stwierdzić, że na zaszczytne miejsce na karcie historii w ratowaniu życia, zdrowia i mienia, a także krzewieniu w narodzie wartościowych postaw moralnych w imię idei służby bliźniemu, Bogu i Ojczyźnie, zapisały się straże pożarne. Po odzyskaniu niepodległości w końcu 1918 r. w ich szeregach zrzeszonych było około 100 tys. członków, a ponad pół miliona przed wybuchem II wojny światowej, tworzących stowarzyszenia ogniowe w miastach, osadach i wsiach, w szkołach, przy drużynach harcerskich, w zakładach przemysłowych, na kolei i w wojsku.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry