2016-05-28 11:48:15
Orkiestra OSP Trzebiatów 1970 r.; fot.
Strażacy ochotnicy i ich Związek w latach 1945–1989
Strażacy ochotnicy to liderzy budujący aktywność pokoleń. W każdej sytuacji. Opowiada o tym jubileuszowy album.

/.../

Tak jak przełamywali trudności we wcześniejszych okresach, tak i po II wojnie światowej uczestniczyli w odbudowie ochotniczych straży, w życiu społeczności. Ale na działalność Związku władza patrzyła niechętnie. W 1949 r. Rada Ministrów wydaje rozporządzenie o jego rozwiązaniu. Związek OSP zostaje reaktywowany dopiero w grudniu 1956 r.

/.../

Lata osiemdziesiąte to nacisk na wychowanie obywatelskie i patriotyczne strażaków. Dużą wagę przywiązywano do szkoleń, zawodów sportowo-pożarniczych, współzawodnictwa między poszczególnymi jednostkami straży. W czynach społecznych budowano boiska sportowe i nowe remizy. Powstawały kobiece i młodzieżowe zespoły strażackie. Remizy strażackie były ośrodkami życia kulturalnego, społeczno-politycznego w miastach i na wsiach już od początku ich istnienia.

/.../

Ruch strażacki na Ziemiach Odzyskanych, szczególnie w pierwszych latach powojennych, wymaga osobnej analizy. Dokonują jej na potrzeby albumu wybitni specjaliści.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.

 
Obrazy
Orkiestra OSP Trzebiatów 1970 r.; fot.

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry