2016-05-28 09:52:14
fot. Muzeum Pożarnicze w Niepokalanowie
Pamięć i symbole
Muzea i izby tradycji, ruch kronikarski i dorobek historiograficzny - o nich przypominamy w jubileuszowym albumie.

W albumie szeroko zaprezentujemy muzea, izby pamięci, kroniki, a także pasjonatów historii, kronikarzy. Dzięki owocnej współpracy z wieloma osobami, odpowiedzialnymi za kroniki, pracującymi w muzeach mamy także szansę wzbogacić ten album. Dotyczy to między innymi Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach, Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku, muzeów: w Brzozowej, Kotuniu, Przeworsku, Kolbuszowej, Rakoniewicach, a także licznych pasjonatów odpowiedzialnych za prowadzenie izb i muzeów przy OSP, takich jak bracia zakonni z OSP w Niepokalanowie, druh Andrzej Kotlicki z Wolborza, strażacy z OSP Olkusz, pracownicy nauki.

/.../

Aktywność Związku i OSP związana jest wprost z symbolami. Jest to istotne w ramach życia codziennego strażaków, a także uroczystości. Dlatego, jak zauważa prof. Władysław Tabasz: Zwiększała się rola organizatorska i doradcza Komisji Historyczno-Muzealnej, w której funkcję przewodniczącego pełnili tak zacni badacze dziejów jak m.in. płk poż. Władysław Pilawski, a później prof. Józef Ryszard Szaflik. Szczególną wartość dla ruchu strażackiego, ale także dla współczesnych badaczy, stanowią symbole umieszczane na przedmiotach wykorzystywanych przez strażaków.

/.../

Ważną rolę w życiu społecznym odgrywają media publiczne: radio i telewizja. Realizują one misję publiczną. Ważnym przykładem dobrej współpracy Związku z radiem publicznym jest doroczny ogólnopolski konkurs radiowy organizowany wspólnie przez Zarząd Główny ZOSP RP i Polskie Radio S.A.: „Strażacy ochotnicy – nie tylko gaszą”.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.

 
Obrazy
fot. Muzeum Pożarnicze w Niepokalanowie

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry