Pomożemy w staraniach o dotację MSWiA

Związek uruchomił pomoc dla swoich struktur powiatowych i ochotniczych straży pożarnych.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadziło nowy „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku”. Z uwagi na liczący się czas oraz trudności, jakie mogą wystąpić przy realizacji nowych wytycznych, którym sprostać mają zarządy oddziałów powiatowych Związku OSP RP oraz ochotnicze straże pożarne, kierownictwo Związku OSP RP uruchomiło działania mające wspomóc OSP i struktury powiatowe.

/.../

Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP wystosował pismo do prezesów zarządów oddziałów powiatowych informujące o przekazaniu przez MSWiA dokumentu „Tryb i zasady udzielania dotacji dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w 2016 roku” oraz o wynikających z niego zadaniach, jakie ministerstwo przewidziało dla struktur powiatowych Związku.

/.../

Zarząd Wykonawczy Związku OSP RP przygotowuje także skuteczne narzędzie, by sprawnie pomóc ochotniczym strażom pożarnym w opracowaniu ofert realizacji zadania publicznego (czyli przygotowaniu wniosku o dotację i rozliczenie po zakończeniu zadania zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariatu), które zgodnie z nowymi zasadami OSP będą musiały przedłożyć właściwemu komendantowi powiatowemu lub miejskiemu PSP.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry