Nowy poziom ratownictwa medycznego?

Przestaje dziwić fakt, że zamiast zespołu ratownictwa medycznego, na miejsce zdarzenia o charakterze medycznym przyjeżdża zastęp ratowniczo-gaśniczy.

/.../

Ratownik medyczny w świetle obowiązujących przepisów prawa to osoba, która m.in. do tej pory ukończyła szkołę policealną w zawodzie ratownik medyczny (obecnie ten system kształcenia już nie istnieje) lub ukończyła bądź ukończy studia wyższe na kierunku (specjalności) ratownictwo medyczne.

/.../

Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym, która została znowelizowana 25 września 2015 roku, mówi o tym, że ratownik medyczny wykonuje swoje zadania zawodowe m.in. w jednostkach ochrony przeciwpożarowej, włączonych do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, w zakresie ćwiczeń, szkoleń oraz działań w strefie zagrożenia. Ratownik medyczny udziela świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe i opisuje je w karcie indywidualnej ratownika medycznego.

/.../

Podawanie leków drogami takimi jak dożylna, domięśniowa, podskórna, doustna, podjęzykowa, wziewna, dotchawicza, doodbytnicza oraz doszpikowa, to również kompetencja ratownika medycznego, a co za tym idzie, rozporządzenie zawiera listę leków, które może on podawać.

/.../

Analizując zatem funkcjonowanie ratowników medycznych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym, można zauważyć, że doczekaliśmy się adaptacji struktur pożarniczych do tego zawodu. Obecność na miejscu zdarzenia doświadczonego ratownika medycznego pozwala na sprawną i profesjonalną pomoc, a przede wszystkim na minimalizowanie czynnika stresogennego i minimalizowanie błędów wynikających z oddziaływania stresu.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2016.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry