Uczestnicy XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; fot. Dorota Pardecka
Polska samorządowa
Ponad 350 samorządowców oraz gości wzięło udział w XXX Zgromadzeniu Ogólnym Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Doroczne spotkanie odbyło się w Warszawie w dniach 18‒19 kwietnia. W pierwszym dniu obrad delegaci udzielili Zarządowi ZGW RP absolutorium i przyjęli budżet na rok 2016. Obecny na spotkaniu przewodniczący Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski zapoznał się z projektami stanowisk Zgromadzenia i zapewnił, że Komisja jest sojusznikiem Związku w poruszanych kwestiach. Z kolei sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera odczytał list od Andrzeja Dudy skierowany do delegatów Zgromadzenia. Prezydent zapewnił w nim, iż jest otwarty na projekty legislacyjne, które usprawnią funkcjonowanie samorządów, i podkreślił, że nie ma żadnych pomysłów o recentralizacji (źródło: zgwrp.pl; recentralizacja ‒ proces odwrotny do decentralizacji – przyp. red). Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich Ludwik Węgrzyn zauważył z troską, że samorząd otrzymuje zadania bez pokrycia finansowego oraz że panuje niepewność co do przyszłości ustroju i kompetencji samorządu.

/.../

W przyjętym stanowisku w sprawie oświaty Zgromadzenie podkreśla, że Związek Gmin Wiejskich RP w październiku 2015 roku przedstawił wyzwania dla nowych władz, na nową wówczas kadencję parlamentarno-rządową, w których podniósł problem finansowy i organizacyjny, z jakim nieustannie borykają się gminy wiejskie.

/.../

W przyjętym stanowisku w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju oraz „Paktu dla obszarów wiejskich” Zgromadzenie zwraca uwagę, że priorytety rozwoju kraju preferowały obszary miejskie, co spowodowało wzrost dysproporcji rozwojowych na niekorzyść obszarów wiejskich dotyczących głównie: stanu gminnych dróg publicznych, gospodarki wodno-ściekowej, dostępu do szerokopasmowego Internetu, miejsc przedszkolnych, dostępności lecznictwa i innych usług wpływających na jakość życia mieszkańców.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2016.
Obrazy
Uczestnicy XXX Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry