Procedura zmiany statutu OSP

Jak powinna zgodnie z prawem wyglądać procedura zmiany statutu OSP?

„Statut naszej OSP został zmodyfikowany bez merytorycznej dyskusji z członkami OSP oraz bez uzgodnienia z członkami zarządu (brak protokołu z zapiskami związanymi z pracami dotyczącymi zmian w statucie). Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wybrano nowego prezesa, który przyszedł już z nowym statutem ›w teczce‹, który wcześniej nie był przekazany nawet do wglądu członkom OSP, a zaczął obowiązywać. Zmiana statutu była zmodyfikowana pod kątem osoby obecnego prezesa. Jak powinna zgodnie z prawem wyglądać procedura zmiany statutu OSP?”

/.../

„Statut stowarzyszenia nie stanowi powszechnie obowiązującego przepisu prawa. Jest umową wiążącą członków stowarzyszenia” (por. postanowienie Sądu Najwyższego z 13 maja 1993 r., I PRN 36/93, OSNCP z. 2/1994 r., poz. 4; postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2000 r., I ACa 806/00, Legalis nr 50318).

/.../

Przegłosowanie zmiany statutu przez walne zebranie członków nie wywołuje jeszcze skutków prawnych i nie uprawnia jeszcze do stosowania nowych regulacji zawartych w znowelizowanym statucie. Dopiero wpisanie do KRS zmiany statutu OSP uprawnia do stosowania nowych regulacji zawartych w statucie (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 czerwca 2008 r., I OZ 396/08, Legalis nr 121681).Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2016.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry