fot. A. Szczepaniak
Po wyborach w OSP w Chwarstnicy
W zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwarstnicy uczestniczyło ponad 60 proc. członków jednostki.

Gośćmi zebrania byli: Komendant Miejsko-Gminny OSP w Gryfinie – dh Andrzej Wiśniewski oraz członek Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego OSP RP – dh Andrzej Szczepaniak. Prowadził je Prezes – dh Krzysztof Kopija, który przedstawił również sprawozdanie z działalności OSP w Chwarstnicy za rok 2015.

W roku 2015 do akcji ratowniczo-gaśniczych jednostka wyjeżdżała dwadzieścia dziewięć razy. Dwanaście z nich to wyjazdy do pożarów. Wymienić tutaj należy nocny pożar stodoły w Wełtyniu. Akcja trwała 4,5 godziny.
Kolejnymi poważnymi pożarami, z którymi jednostka walczyła, to pożar autokaru w pobliżu miejscowości Gajki, a także pożary domów w Gryfinie, przy ul. Iwaszkiewicza i Armii Krajowej.
Długą akcją był wypadek cysterny z olejem opałowym niedaleko Chwarstnicy. Akcja zabezpieczania miejsca zdarzenia trwała do czasu podniesienia cysterny na koła - razem 8 godzin.
Jak co roku jednostka brała także udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, zabezpieczała Dni Gryfina, brała udział w pokazach z okazji Dnia Dziecka w Mielenku Gryfińskim i Nowym Czarnowie.
Nietypową akcją było ratowanie wycieńczonego bociana w Bartkowie. Bocian został przekazany pod opiekę wykwalifikowanej firmy.

W okresie letnim na boisku przy remizie OSP zorganizowała cykliczny już turniej siatkówki strażaków. Poprzedni rok był również udany pod względem zawodów sportowo-pożarniczych. W międzygminnych zawodach odbywających się w Baniach, OSP Chwarstnica zajęła trzecie miejsce na trzynaście drużyn. Lokata ta dała awans do zawodów powiatowych, które rozegrane zostały w Gryfinie. Tam również jednostka osiągnęła zadowalający rezultat, zajmując piątą lokatę na piętnaście drużyn.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej OSP przedstawiła Dominika Swojnóg. Na wniosek Komisji Rewizyjnej jednogłośnie udzielono absolutorium Zarządowi OSP.                                                       

Kolejnym punktem zebrania był wybór członków nowego Zarządu OSP w Chwarstnicy. Zostali nimi druhowie: prezes – Krzysztof Kopija, wiceprezes – Tomasz Krysiak, wiceprezes/naczelnik – Norbert Kubacha, skarbnik – Tomasz Wiczewski, sekretarz – Karol Żurowski oraz gospodarz – Ryszard Lech.

Wybrano również delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko–Gminnego OSP RP w Gryfinie. Jednostkę OSP w Chwarstnicy reprezentować będą druhowie: Krzysztof Kopija, Tomasz Krysiak i Norbert Kubacha.

Na zakończenie zebrania komendant A. Wiśniewski podsumował ubiegłoroczne działania jednostek na terenie gminy oraz zreferował plany pracy na bieżący rok.
Obrazy
fot. A. Szczepaniak

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry