Niecodzienne znalezisko w Krośnie Odrzańskim

Jedenaście zastępów straży pożarnej zajmowało się skorodowaną butlą gazową, którą odkryto podczas prac budowlanych.

Jak podaje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, zgłoszenie do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP wpłynęło o godz. 10:54. Na miejscu zdarzenia strażacy zastali szarą, rozszczelnioną i skorodowaną butlę o wysokości około 60 cm i średnicy 20 cm, bez oznaczeń. Wydobywał się z niej nieznany gaz, a w powietrzu czuć było zapach siarkowodoru.

Kierujący działaniami ratowniczymi wyznaczył cele: rozpoznanie zagrożenia, wyznaczenie strefy niebezpiecznej, ewakuacja ludzi z zagrożonego terenu i ograniczenie wycieku.

Strefa niebezpieczna została wyznaczona na sto metrów. Później strażacy w aparatach ochrony dróg oddechowych zmierzyli poziom stężenia substancji niebezpiecznych. Pół metra od butli miernik wskazywał na stężenie siarkowodoru wynoszące 40ppm (40 cząsteczek na milion - od ang. parts per million).
Z budowy i pobliskiego budynku ewakuowano dziesięć osób. W innym, położonym niedaleko budynku mieszkalnym nakazano zamknąć okna. Zamknięto też ruch samochodowy w okolicy miejsca zdarzenia. Od strony zawietrznej rozstawiono kurtyny wodne.

Specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno–ekologicznego z Zielonej Góry
ustaliła, że w butli znajdowała się mieszanina wielu gazów zawierająca między innymi siarkowodór i amoniak.
Sprawdzono czy pracownicy, którzy mieli kontakt z substancją, nie potrzebują pomocy lekarskiej. Na szczęście nie zgłaszali żadnych dolegliwości.

Ponieważ działania miały miejsce na terenie dawnej jednostki wojskowej, na miejsce zdarzenia przybył saperski patrol rozminowania. Na podstawie zdjęć znaleziska ustalono, że przedmiot nie znajduje się w katalogu obiektów niebezpiecznych spotykanych w interwencjach grup saperskich.
Butla została zaczopowana i umieszczona w specjalnym pojemniku, który przewieziono do Komendy Powiatowej PSP i zgłoszono do utylizacji w porozumieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim.

W trwającej 3 godziny i 44 minuty akcji udział wzięło łącznie jedenaście zastępów straży pożarnej oraz policja wojsko i pogotowie energetyczne.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry