fot. Dorota Pardecka
Ochrona czy obrona
Istnieje potrzeba uświadomienia różnicy pomiędzy obroną a ochroną.

O potrzebie jasnego zdefiniowania pojęć oraz formalnego przydzielenia zadań i kompetencji w działaniach na rzecz bezpieczeństwa Polski i jej mieszkańców, z Kamilem Galickim – specjalistą w dziedzinie doradztwa strategicznego, infrastruktury krytycznej i zarządzenia kryzysowego, rozmawia Dorota Pardecka.

Niepokoje w Europie i na świecie ‒ konflikty zbrojne, problem uchodźców, ataki terrorystyczne, wywołały temat przygotowania Polski i polskiego społeczeństwa na rozmaite zagrożenia. Coraz częściej w tym kontekście padają określenia: obrona i ochrona, które używane są wymiennie. W odpowiedzi pojawiają się argumenty, że konieczne jest świadome i formalne zdefiniowanie tych pojęć oraz przyporządkowanie wynikających z nich zadań odpowiednim formacjom.
Rzeczywiście widać potrzebę uświadomienia różnicy pomiędzy obroną a ochroną i uporządkowania prawnego tej kwestii.

/.../

Strażacy kochają ojczyznę, są patriotami, poświęcają się i często ryzykują własne życie dla ratowania innych. Jak mówią: Bogu na chwałę, ludziom na ratunek ‒ to głęboko zakorzeniona tradycja. Jednak nie z bronią w ręku. Strażacy ochotnicy uzbrajają się w sprzęt wyłącznie ratowniczy.
Dlatego pojęcia ochrony i obrony powinno się rozgraniczać. Symbolicznym przykładem są tu podchorążowie Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarnictwa w Warszawie (dziś SGSP), którzy sprzeciwiając się podporządkowaniu ich uczelni przepisom Ustawy o szkolnictwie wojskowym, w listopadzie 1981 roku, podjęli strajk.

/.../

Co Pan by zaproponował?
Uważam, że akt prawny o ochronie ludności powinien zastąpić obronę cywilną, żeby sama nazwa nie wprowadzała zamieszania w identyfikowaniu pojęć.

/.../

Są też zdania, że ci, którzy działają w sprawnych jednostkach systemu ochrony czy ratownictwa, nie powinni być powoływani do jednostek systemu obrony.
Doprecyzujmy. Obrona cywilna to pojęcie wywodzące się z międzynarodowego prawa humanitarnego i odnosi się do kwestii ochrony ludności – również w przypadku konfliktu zbrojnego.Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2016.

Obrazy
fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry