Pożar kościoła w Łodzi; fot. OSP
Łódź docenia strażaków
Młodość, Nowoczesność, Tradycja – to motto przyjęte na II Zjeździe Zarządu Miejskiego ZOSP RP w Łodzi w 1996 roku. Od dwudziestu lat jest z powodzeniem realizowane.

Inicjatorem zorganizowania pierwszej straży pożarnej w Łodzi był Ludwik Grohman. Powstała ona w 1873 roku w należącej do niego fabryce włókienniczej. Myśl o utworzeniu straży ochotniczej obejmującej swym działaniem całą XIX-wieczną Łódź zyskała poparcie kół przemysłowych i finansowych miasta. Pierwsze zebranie Komitetu Organizacyjnego Łódzkiej Straży Ogniowej Ochotniczej odbyło się 27 września 1875 roku.

/.../

W grudniu 1993 roku na I Zjeździe Miejskim Związku OSP RP w Łodzi, w miejsce dotychczasowych zarządów dzielnicowych Związku, powołany został zarząd miejski. Działało tam wówczas około 60 ochotniczych straży pożarnych, wśród których większość stanowiły straże zakładowe. Niestety, zmiany gospodarcze powodujące likwidację lub przekształcenia własnościowe wielu przedsiębiorstw spowodowały ich upadek.

/.../

Nowe zadania przypisane strażom pożarnym powodują powstawanie jednostek specjalistycznych.

/.../

W Łodzi nie ma problemu z dopływem do OSP młodych ludzi, a wręcz ustawia się kolejka ubiegających się o przyjęcie do straży.

/.../

Strażacki trud jest zauważany i doceniany przez władze miasta, a także przez Związek OSP RP. W maju 2001 roku Zarząd Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Łodzi w uznaniu wybitnych zasług wielu pokoleń strażaków ochotników dla miasta i jego mieszkańców został uhonorowany przez Radę Miejską w Łodzi odznaką „Za Zasługi dla Miasta Łodzi” oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2016.
Obrazy
Pożar kościoła w Łodzi; fot. OSP

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry