źródło: fotolia.com
Szkolenie podstawowe ratowników OSP
Obowiązują nowe zasady szkolenia członków ochotniczych straży pożarnych.

Nowy zakres szkolenia podstawowego ratowników OSP jest obszerniejszy od dotychczasowego z 2006 roku. Wynika to, z jednej strony, ze stałego postępu w dziedzinie ratownictwa, a z drugiej, zmiany te związane są z systemem kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej i umożliwiają obecnie wykorzystanie szkolenia podstawowego ratowników OSP jako wstępu do kształcenia w zawodzie strażaka.

/.../

Celem szkolenia podstawowego jest nabycie umiejętności sprawnego i bezpiecznego wykonywania w zastępie OSP podstawowych czynności ratowniczych, głównie gaśniczych, ale także w czasie powodzi i miejscowych zagrożeń.

/.../

Po szkoleniu strażak powinien umieć praktycznie rozpoznawać potencjalne zagrożenia, zabezpieczać i oznakować miejsca działań ratowniczych oraz prowadzić działania zgodnie z zasadami BHP.

/.../

Kandydat na szkolenie powinien spełniać kryterium wieku ratownika OSP (18–65 lat) oraz posiadać skierowanie na szkolenie wystawione przez macierzystą OSP i potwierdzone przez wójta, burmistrza lub prezydenta gminy bądź miasta.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2016.
Obrazy
źródło: fotolia.com

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry