Poprawne uciski klatki piersiowej

Uciski klatki piersiowej, wentylacja zastępcza i wczesna defibrylacja - rzetelne wykonanie tych czynności ma zasadnicze znaczenie dla przeżywalności poszkodowanych.

Pochylając się nad uciskami klatki piersiowej w niniejszym artykule, autorzy chcą przedstawić znaczenie jakości tego zabiegu, co przekłada się na prawidłowe wykonywanie tej czynności, a w efekcie na utrzymanie możliwie jak najlepszej perfuzji (przepływ krwi) mózgowej i narządowej.

/.../

Jak uciskać klatkę piersiową?

Ucisk klatki piersiowej według najnowszych wytycznych ERC 2015 ma być wysokojakościowy. Wobec powyższego ustalono następujące parametry:
miejsce – środek mostka,
głębokość – 5 ‒ max 6 cm,
częstość – 100‒120 ucisków/minutę,
właściwe odkształcenie klatki piersiowej po uciśnięciu.
Doświadczenie ratowników wykazuje, że nie jest to czynność, do której można podejść bez przygotowania. Nauka prawidłowego ucisku klatki piersiowej ma tu kluczowe znaczenie, ponieważ nie chodzi o sam fakt ucisku, a o to, aby robić to skutecznie.

/.../

Badania naukowe I. Baumberga oraz P. Wołoszyna dowodzą wpływu zmodyfikowanej techniki uciskania klatki piersiowej w czasie resuscytacji na wybrane parametry krążeniowe. Chodzi bowiem o to, aby mimo współczesnych „zaleceń”, klatkę piersiową uciskać w sposób zmodyfikowany.

/.../

Opisywana modyfikacja ma wymierny skutek podczas manualnego ucisku mostka wykonywanego przez strażaka ratownika. Bez wątpienia przyczynia się to do poprawy pożądanych parametrów ocenianych podczas RKO.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry