Lubuskie: podsumowanie minionego roku

W sali konferencyjnej KW PSP w Gorzowie Wlkp. odbyło się podsumowanie działalności jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w 2015 roku.

Spotkanie odbyło się 26 lutego br. Naradę poprowadził komendant wojewódzki st. bryg. Hubert Harasimowicz - informuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. Wśród gości znaleźli się m.in.: bryg. Joanna Teler - dyrektor Biura Finansów KG PSP, bryg. Piotr Strawa - p.o. zastępcy dyrektora Biura Kadr i Organizacji KG PSP, prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Lubuskiego - druh Edward Fedko, komendanci miejscy i powiatowi PSP, dowódcy jednostek ratowniczo-gaśniczych, przedstawiciele związków zawodowych oraz przedstawiciele straży pożarnych i służb ratowniczych zza zachodniej granicy - z Brandenburgii.

Przed omówieniem poszczególnych zagadnień zasłużonym strażakom wręczono nagrody i wyróżnienia.

W Lubuskiem działa łącznie 19 Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych PSP oraz 337 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Spośród tych ostatnich 132 włączone są w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
W ubiegłym roku lubuscy strażacy wyjeżdżali do zdarzeń 19 377 razy. Najczęściej do zagrożeń miejscowych (12 126 razy) oraz pożarów (6570), a także do fałszywych alarmów (681).
Liczba interwencji wzrosła wobec 2015 r. aż o 30,9 proc.
Całość strat materialnych, które miały miejsce podczas interwencji, oszacowano na 70,2 mln zł, a wartość uratowanego mienia na 376,2 mln zł.

W minionym roku lubuska Komenda Wojewódzka PSP uczestniczyła w realizacji czterech projektów dotyczących zakupu sprzętu, dofinansowanych przez Unię Europejską. W ich ramach zakupiono sprzęt za blisko osiemnaście milionów złotych.

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry