fot. Zdzisław Wójcik
Druhami silni
Strażacy ochotnicy uzupełniają zawodowców i radzą sobie z tym bardzo dobrze.

Najmłodsza jednostka na terenie gminy Radymno w województwie podkarpackim 6 lutego 2016 r. podsumowała ubiegłoroczną działalność. Z tej okazji do siedziby OSP w Łazach przybyło wielu strażaków oraz zaproszonych gości.

Przed rozpoczęciem zebrania, druhowie obejrzeli występ dzieci i młodzieży z Zespołu Szkół w Łazach przygotowany na podstawie książki „Jak Wojtek został strażakiem”. Po nim młodzież uhonorowała każdego ochotnika własnoręcznie wykonanym orderem „Dla dzielnego strażaka”. Następnie prezes OSP Jan Fusiek powitał zaproszonych gości oraz przybliżył zebranym zadania wykonane w tym okresie. Na początku przypomniał, że w 2017 r. jednostka będzie obchodzić złoty jubileusz swojej działalności. Druhowie, których jest 101 , uczestniczyli m.in. w uroczystościach świeckich i kościelnych, porządkowali cmentarz komunalny, współpracowali z Kołem Gospodyń Wiejskich, w okresie świąt Bożego Narodzenia odwiedzali samotnych  i schorowanych mieszkańców, aby udzielić niezbędnej pomocy, złożyć życzenia świąteczne i dać odczuć, że nie są pozostawieni sami sobie. Dzięki hojności mieszkańców Łazy zebrali ponad 8 tys. zł, dla druha z ich OSP, który uległ nieszczęśliwemu wypadkowi podczas prac leśnych, dla WSD w Przemyślu zebrali ponad 3 tony płodów rolnych, członkinie OSP pomagają lokalnym rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności obszarowych, 21 członków w sposób szczególny, przez 12 lat angażowało się w budowę nowej świątyni w Łazach. 21 czerwca 2015 r. J.E. ks abp Józef Michalik Metropolita Przemyski dokonał konsekracji tej świątyni. Sporo pracy w przygotowania oraz samą uroczystość włożyli miejscowi druhowie, na czele z prezesem Janem Fusiek, który od 14 lat jest przewodniczącym Komitetu Budowy Kościoła w Łazach. Druh Fusiek jest także radnym Gminy Radymno.

Członkowie czynni – 62 w tym 21 kobiet, ściśle współpracują z honorowymi (6) i wspierającymi (7). Wspaniale wywiązują się ze swoich zadań dziewczęta z młodzieżowej drużyny pożarniczej. Przy OSP działa również chłopięca MDP. Obie drużyny liczą 26 osób.

Strażacy ochotnicy, oprócz zawodów, doskonalą swoją tężyznę fizyczna i kondycję rozgrywając liczne mecze w piłkę nożną – w skład jednego zespołu Klubu Sportowego „Łazowianka” liczącego 18 osób wchodzi 6 druhów i 1 druhna. Centrum Edukacyjno-Oświatowe obsługuje 1 druhna.

Druhowie uczestniczą co roku w Podkarpackiej Pielgrzymce Strażaków do Kalwarii Pacławskiej w powiecie przemyskim. Członkowie OSP modlą się dwa razy w roku przy mogiłach druhów, którzy wyprzedzili ich w drodze do wieczności.

OSP posiada średni samochód gaśniczy Mercedes, dwie łodzie oraz wiele innego sprzętu. Strażacy dumni są ze sztandaru ufundowanego w dowód uznania za ich działalność przez miejscowe społeczeństwo. W 2006 r. założyli pierwszy na terenie gminy klub Honorowych Dawców Krwi PCK, którego 15 członków na bieżąco dzieli się z potrzebującymi tym najcenniejszym darem. Prezesem klubu jest druh Jan Borys.

Doskonale układa się współpraca strażaków z ks. Ryszardem Buryło proboszczem miejscowej parafii. Jego życzliwa postawa wobec strażaków jest powszechnie znana. Ks. Ryszard zawsze jest ze strażakami, wspierając ich mądrą radą. Na zebraniu wyraził wdzięczność całemu społeczeństwu za ogromną pracę: „Dziękuję za społeczną służbę strażakom, wszystkim za zaangażowanie w dzieło budowy naszego nowego kościoła, za dobro, które jest tutaj tworzone, trwa i stale się rozwija”.

Po udzieleniu absolutorium skład Zarządu przedstawia się następująco: prezes Jan Fusiek, wiceprezes-naczelnik Tadeusz Kobylarz, wiceprezes Anna Gancarz, wiceprezes Andrzej Cholewa, zastępca naczelnika Henryk Zubrzycki, sekretarz Ilona Koralewicz, skarbnik Marta Borys, kronikarz Jan Gembarowski, gospodarz Augustyn Dłuhań. Przewodniczącą komisji rewizyjnej została Ewelina Tomaszewska.

Senator RP Mieczysław Golba podkreślił ogromną aktywność społeczną miejscowych ochotników. „Strażacy uzupełniają  zawodowców z KP PSP w Jarosławiu i wspaniale sobie radzą u siebie” – wyznał. Pogratulował ogromu pracy wykonanej w zeszłym roku i sporządzonej dokładnej dokumentacji. Pod adresem przedstawicielek Koła Gospodyń Wiejskich obecnych na zebraniu skierował słowa: „Są z nami wasze żony. To jest druga połowa waszego sukcesu”. Reprezentujący Władysława Ortyla Marszałka Województwa Podkarpackiego pan Waldemar Szumny przybliżył druhom możliwości pozyskiwania dla OSP pieniędzy z funduszy z UE.   Radna Sejmiku Woj. Podkarpackiego Anna Huk zaznaczyła, że  bezinteresowna służba druhów nie jest łatwa. „Wymaga wielu wyrzeczeń i poświęcenia. Strażakiem trzeba się urodzić” – powiedziała. Wójt Gminy Radymno Bogdan Szylar stwierdził, że życie to nasz dar dla drugiego człowieka. Pięknie w to wpisują się strażacy, którzy dbają o bezpieczeństwo w tej miejscowości. „Strażacy potrafią myśleć i pracować ponad podziałami. Ta praca zespala jeszcze bardziej wszystkich” – powiedział.

W zebraniu uczestniczyli także m.in. Komendant Powiatowy PSP w Jarosławiu bryg. Piotr Biały, Komendant Miejsko-Gminny ZOSP RP w Radymnie Bogdan Świder, skarbnik UG w Radymnie Lucyna Piruta, dyrektor ZS w Łazach Stanisław Kojder., dyrektor ZS w Nienowicach Jan Kojder, wiceprezes Oddziału Rejonowego PCK w Jarosławiu Zdzisław Wójcik, dyrektor DPS w Moszczanach Mariusz Wygnaniec.
Obrazy
przesu
fot. Zdzisław Wójcik
fot. Zdzisław Wójcik
fot. Zdzisław Wójcik
fot. Zdzisław Wójcik
fot. Zdzisław Wójcik
fot. Zdzisław Wójcik
fot. Zdzisław Wójcik
przesu

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry