Artykuł został opracowany na podstawie dokumentu z 2015 roku „Zasady Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” dostępnego na stronie komendy głównej PSP. Grafika – załącznik nr 12 tego dokumentu.
Nowe zasady szkolenia ratowników OSP
Nowe zasady organizacji szkoleń zaczęły już obowiązywać.

Potrzeba nowego podejścia do szkolenia ratowników OSP wynika z ich wzrastającej roli w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego kraju. Zmianie ulega więc nie tylko treść programowa poszczególnych szkoleń, ale także ich organizacja i realizacja, czego efektów autorzy „Zasad…” spodziewają się zarówno w krótkim, jak i w dłuższym czasie. Zmiany te związane są także z systemem kształcenia w Państwowej Straży Pożarnej i umożliwiają wykorzystanie szkoleń OSP jako podbudowy do kształcenia w zawodzie strażaka. Stąd też rozszerzenie zakresu szkoleń z ratownictwa specjalistycznego.

/.../

Oprócz szkoleń organizowanych przez PSP, dokument podkreśla konieczność stałego doskonalenia umiejętności ratowniczych poprzez uzupełnianie, pogłębianie i aktualizowanie wiadomości nabytych na tych szkoleniach, jak również na stałe podnoszenie poziomu działań praktycznych.

/.../

Ukończenie co najmniej szkolenia podstawowego strażaka jednostki ochrony przeciwpożarowej lub równorzędnego jest równoznaczne dla członka OSP z zaliczeniem szkolenia podstawowego strażaka ratownika OSP.

/.../

„Zasady…” ściśle określają formułę dyscypliny zajęć. Dopuszczalna absencja na zajęciach wynosi 20 proc. przewidzianych jednostek lekcyjnych. Powyżej tej granicy uczestnik jest obligatoryjnie skreślany z listy słuchaczy.

/.../

Należy zwrócić uwagę, że obecnie wymagane jest bardzo skrupulatne prowadzenie dokumentacji szkoleń. W przypadku braku kompletu odpowiednich dokumentów, egzamin nie może być przeprowadzony. Załącznikami do „Zasad…” są wzory formularzy, niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń, których ewidencję prowadzą szkoły i komendy wojewódzkie PSP.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2016.
Obrazy
Artykuł został opracowany na podstawie dokumentu z 2015 roku „Zasady Organizacji Szkoleń Członków Ochotniczych Straży Pożarnych Biorących Bezpośredni Udział w Działaniach Ratowniczych” dostępnego na stronie komendy głównej PSP. Grafika – załącznik nr 12 tego dokumentu.

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry