Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podsumowanie zmian cz. III

Zasady postępowania ratunkowego podlegają ewolucji. Zmienia się poziom świadomości ratowników, ich wyszkolenie oraz sprzęt, jakim dysponują.

Ewolucją objęte są również zasady postępowania ratunkowego, a pod pojęciem udzielania pomocy rozumie się już nie tylko resuscytację krążeniowo-oddechową, ale i inne stany zagrażające życiu i zdrowiu. Europejska Rada Resuscytacji pochyla się i nad tymi zagadnieniami, a ich wspólnym mianownikiem jest przede wszystkim niedopuszczenie do nagłego zatrzymania krążenia, m.in. w stanach urazowych.

/.../

Bez wątpienia kontrola krwawienia jest zagadnieniem o najwyższym priorytecie. Jeśli istnieje taka możliwość, to należy zastosować bezpośredni ucisk na krwawiące miejsce przy użyciu opatrunku czy też bez niego (pamiętając o środkach ochrony osobistej). Nie należy jednak podejmować prób tamowania pokaźnego krwawienia zewnętrznego, stosując ucisk w pobliżu miejsca krwawiącego czy też poprzez unoszenie kończyny.

/.../

Pierwsza pomoc w ranach otwartych klatki piersiowej, zgodnie z zaleceniem, mówi o tym, iż ranę klatki piersiowej należy pozostawić bez opatrunku (swobodny kontakt ze środowiskiem zewnętrznym) lub założyć opatrunek nieokluzyjny, jeśli istnieje taka potrzeba, oraz rzetelnie kontrolować miejscowe krwawienie poprzez bezpośredni ucisk.

/.../

Często pomijanym zagadnieniem było wybicie zęba. Obecne zalecenia pochylają się nad tym zagadnieniem i rekomendują, aby w przypadku niemożności natychmiastowego reimplantowania, taki ząb przechować w zbilansowanym roztworze soli.

/.../

Pierwsza pomoc to również edukacja. Wszelkiego rodzaju spotkania w naszych strażnicach powinny mieć w sobie trochę prewencji i należy je wykorzystywać do nauki pierwszej pomocy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 2/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry