Na uroczystości obecne były poczty sztandarowe oraz delegacje strażaków z okolicznych OSP; fot. Piotr Dzięcielak
120 lat OSP Gębice
Jubileusz był nie tylko okazją do wspomnień, ale też do uhonorowania strażaków medalami i odznaczeniami resortowymi.

Ochotnicza Straż Pożarna w Gębicach (gm. Mogilno, pow. mogileński) powstała w 1895 roku. Należało do niej wówczas trzydzieści osób. Sprzęt w postaci sikawki ręcznej i węży tłoczonych składowano w drewnianej szopie, w miejscu, w którym dziś znajduje się murowana remiza.

/.../

Kolejnym istotnym punktem w historii było włączenie jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w 2001 roku.

/.../

Uroczystości jubileuszowe odbyły się 12 września. Rozpoczęła je zbiórka przed remizą OSP, skąd kolumna pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych udała się do miejscowego kościoła parafialnego na mszę św. Po niej uczestnicy przeszli na boisko piłkarskie klubu „Noteć”, gdzie odbyły się główne uroczystości z udziałem zaproszonych gości, wśród których byli: minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, wicewojewoda kujawsko-pomorski Elżbieta Rusielewicz, wicemarszałek województwa kujawsko-pomorskiego Dariusz Kurzawa, zastępca kujawsko-pomorskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg. Artur Przybylski, starosta mogileński, prezes ZOP ZOSP RP w Mogilnie Tomasz Barczak, komendant powiatowy PSP w Mogilnie bryg. Marek Kryszak, burmistrz Mogilna Leszek Duszyński.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2016.
Obrazy
Na uroczystości obecne były poczty sztandarowe oraz delegacje strażaków z okolicznych OSP; fot. Piotr Dzięcielak

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry