Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Podsumowanie zmian cz. II

Europejska Rada Resuscytacji w swojej publikacji porusza zagadnienia związane z udzielaniem pierwszej pomocy także w sytuacjach innych niż nagłe zatrzymanie krążenia.

Odpowiednie ułożenie osoby, która nie reaguje, ale oddycha, to podstawowa czynność, która musi być wykonana przez osobę udzielającą pierwszej pomocy. Poszkodowanego należy prawidłowo ułożyć w pozycji bezpiecznej na boku, a nie na wznak, czyli na plecach. Należy jednak pamiętać, że w niektórych sytuacjach, takich jak np. uraz, pozycja boczna może być niewłaściwym postępowaniem. Wytyczne określają również pozycję poszkodowanego we wstrząsie, którego należy ułożyć na wznak, a w przypadku gdy nie ma przesłanek sugerujących obecność urazu, należy biernie unieść nogi, aby zapewnić przejściową (< 7 minut) poprawę parametrów życiowych. Naukowcy uważają jednak, że znaczenie kliniczne tej przejściowej poprawy parametrów życiowych jest niepewne.

/.../

Czynności osoby udzielającej pierwszej pomocy w stosunku do osób cierpiących na astmę i mających problemy z oddychaniem powinny się skupić na pomocy w jak najszybszym przyjęciu posiadanego przez nie leku rozszerzającego oskrzela.

/.../

Postępowanie w warunkach pierwszej pomocy to zgodnie z definicją ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się na miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych i wyposażenia wyrobów medycznych, w rozumieniu przepisów ustawy z 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. nr 102, poz. 586 i nr 113, poz. 657) oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2016.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry