gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz
Jesteśmy kluczowym elementem
Rozmowa z komendantem głównym PSP.

Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia nadał Panu Komendantowi tytuł doktora honoris causa jako wyraz najwyższego uznania za osiągnięcia w tworzeniu nowoczesnego systemu ochrony przeciwpożarowej oraz twórczej współpracy międzynarodowej na rzecz nowatorskich rozwiązań w szeroko rozumianym ratownictwie i ochronie ludności. To wyjątkowy honor i z pewnością szczególnie przyjemne wydarzenie.
Dla mnie osobiście bardzo przyjemne. Zastanawiałem się, do czego można je porównać.

/.../

Jak przedstawia się poziom ratownictwa i działalności operacyjnej Ukrainy, biorąc pod uwagę jej sytuację ekonomiczną i destabilizujący konflikt na wschodzie?
Niewątpliwie Ukraina jest na niższym poziomie rozwoju ekonomicznego, ale sądzę, że poprzez transformację, którą przechodzi w ostatnich latach, i chęć zbliżenia z Unią Europejską postęp będzie widoczny w najbliższym czasie. I my w ostatnich latach czynimy starania, by poprawić warunki naszej współpracy.

/.../

Jednak nie jest to współpraca tylko z Ukrainą?
Chcielibyśmy propagować nasze osiągnięcia również w innych rozwijających się państwach byłego bloku wschodniego.

/.../

Za nami dwadzieścia lat krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Jak podsumowuje Pan jego działanie i rozwój?
Już w 2010 roku, po przeprowadzeniu analiz, doszliśmy do wniosku, że trzeba na system ratowniczo-gaśniczy spojrzeć od nowa pod kątem tego, jak lepiej przystosować go do działania. Dla poprawy ilościowej i jakościowej krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego przygotowaliśmy „Analizę potencjału ratowniczego OSP włączonych do KSRG”, której konsekwencją było kilka kluczowych zmian.

/.../

Czy wobec rozmaitych zagrożeń, w tym także ataków terrorystów, które co jakiś czas obserwujemy w Europie, jak ostatnio w Paryżu, stawiamy straży pożarnej kolejne wyzwania organizacyjne i rozwojowe?
Jeśli chodzi o funkcjonowanie krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, to powiem, że w aspektach ratowniczych jesteśmy przyzwoicie przygotowani jako straż pożarna. Ale musimy pamiętać, że na straż pożarną i krajowy system ratowniczo-gaśniczy musimy patrzeć całościowo jako na kluczowy podmiot ochrony ludności.Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2015.

 
Obrazy
gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry