Wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa to swoisty kanon w ratowaniu zagrożonego życia, o czym wie niemal każdy strażak ratownik.

Aktualne wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC – European Resuscitation Council) obowiązują przez pięć lat, począwszy od 15 października bieżącego roku. Zawierają one takie składowe jak: podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna (BLS+AED), zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych (ALS), zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych, opieka poresuscytacyjna, zabiegi resuscytacyjne u dzieci (PBLS, PALS), resuscytacja i wspomaganie okresu adaptacyjnego u noworodków bezpośrednio po urodzeniu, wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych, pierwsza pomoc oraz zasady edukacji w resuscytacji, a także etyka w resuscytacji i decyzje dotyczące końca życia.

Kluczowy dyspozytor
Obecny priorytet traktuje, iż dyspozytor medyczny odgrywa kluczową rolę we wczesnym rozpoznaniu nagłego zatrzymania krążenia (NZK), zapewnieniu instruktażu telefonicznego prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, a także zlokalizowaniu i zadysponowaniu zautomatyzowanego defibrylatora zewnętrznego (AED).

/.../

Świadkowie zdarzenia powinni przypuszczać zatrzymanie krążenia u każdego poszkodowanego, u którego zaobserwowano drgawki. Autorzy wytycznych zdecydowanie popierają zalecenia ILCOR (ang. International Liaison Committee on Resuscitation), aby wszystkie osoby prowadzące RKO wykonywały uciśnięcia klatki piersiowej u wszystkich osób poszkodowanych z zatrzymaniem krążenia. Natomiast osoby prowadzące RKO posiadające przeszkolenie i posiadające umiejętność wykonywania oddechów ratowniczych powinny prowadzić uciśnięcia klatki piersiowej wraz z oddechami ratowniczymi.

/.../

Uznano również, że sekwencja RKO prowadzona u dorosłych może być bezpiecznie stosowna u dzieci, które są nieprzytomne i nie oddychają w sposób prawidłowy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 12/2015.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry