Pamięci tych, co bronią naszego mienia i życia

Druhowie strażacy w trakcie swoich licznych akcji pokazują, czym jest prawdziwa miłość bliźniego.

W niedzielę, 15 listopada w parafii p/w św. Andrzeja Apostoła w Tokarach (Gmina Kawęczyn) o godz. 11.30 Kapelan Powiatowy Strażaków, ks. Antoni Janicki odprawił Mszę św. koncelebrowaną w intencji zmarłych strażaków ochotników z terenu powiatu tureckiego.

Wspomniana Msza św. w intencji zmarłych druhów odprawiana jest corocznie, tradycyjnie w listopadzie. W minionym roku na wieczną służbę odeszło 61 druhów oraz 2 druhny. Na Mszy obecni byli: Z-ca Komendanta Wielkopolskiego PSP Lech Janiak, Prezes Zarządu Oddz. Powiatowego  ZOSP RP Grzegorz Ciesielski, Komendant Powiatowy PSP w Turku Leonard Soja, Prezes Zarządu Gminnego OSP w Kawęczynie Jarosław Pasik, Wójt Gminy Kawęczyn Jan Nowak oraz Prezesi i Wiceprezesi lokalnych jednostek z terenu powiatu. Na początku Mszy św. ks. Antoni wymienił z podziałem na macierzyste jednostki OSP wszystkich zmarłych strażaków, a po modlitwie w ich intencji odśpiewał a capella X-wieczne responsorium Libera me, Domine, które następnie zagrała orkiestra dęta z lokalnej jednostki w Tokarach. Dla współczesnych utwór znany jest bardziej pod tytułem Popatrz, jak szybko mija czas. Następnie powiatowy duszpasterz strażaków dokonał poświęcenia figury św. Floriana.

Czytania mszalne odczytali w kolejności: st. strażak Sebastian Janiak oraz druh Jan Gośliński, natomiast Ewangelię odczytał ks. kan. Stanisław Stasiak. Słowo Boże głosił ksiądz Janicki. Powiedział m.in.: W życiu każdego z nas nie brakuje sytuacji godzących w wiarę człowieka. Trudności są wpisane w chrześcijańskie życie i poddają nas próbie. Widać wtedy, w jaki sposób człowiek buduje swoje życie. (…) Druhowie strażacy budują je na wierze. Tej wiary nigdy się nie wyparli, a w trakcie swoich licznych akcji pokazywali, czym jest prawdziwa miłość bliźniego.

Na Mszy liczni byli także tokarscy parafianie, którzy łączyli się w modlitwie za zmarłych strażaków oraz w prośbie o szczęśliwe powroty do domu z udanych akcji ratowniczo-gaśniczych. Na zakończenie Mszy św. ks. Antoni zaprosił wszystkich Gości na strażacką grochówkę do strażnicy w Milejowie. Przed kościołem tokarska orkiestra żegnała parafian oraz Gości utworami ze swojego repertuaru. W występie nie przeszkodził im nawet padający obficie deszcz.



newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry