2015-10-11 19:00:00
Fot. A.P.
Polska kronika strażacka
XXII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kronik już za nami. Jury oceniło dziewięćdziesiąt pięć prac.

Różne są sposoby i formy utrwalania działalności straży pożarnych w ich lokalnych środowiskach. Tej wzniosłej idei służy społeczny i amatorski ruch pisania strażackich kronik. Niejednokrotnie są one jedynym i wyjątkowym świadectwem przemian, jakie dokonują się na przestrzeni lat w polskich miasteczkach i wsiach. Aby ruch ten upowszechnić i uaktywnić, Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, z inicjatywy Komisji Historycznej, podjął decyzję o corocznej organizacji ‒ począwszy od 1994 roku ‒ Ogólnopolskiego Konkursu Kronik, połączonego z Konkursem na pamiętniki, wspomnienia, relacje i opracowania „Z dziejów OSP”. Rokrocznie imprezy te odbywają się w różnych zakątkach Polski. Dzięki temu upowszechnia się dorobek kronikarski w środowiskach do tej pory mało aktywnych. Tegoroczna, XXII edycja tego konkursu odbyła się w dniach 11‒-13 września w Kazimierzu Dolnym (gm. Kazimierz Dolny, pow. puławski).

/.../

Na finał XXII Konkursu wpłynęło dziewięćdziesiąt pięć prac w stu siedemdziesięciu trzech tomach, wyselekcjonowanych przez wojewódzkie komisje konkursowe, działające przy zarządach oddziałów wojewódzkich.

/.../

W tegorocznym finale konkursu najwięcej zaprezentowano kronik z województw: łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego, mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, wielkopolskiego i podkarpackiego. Komisja uznała osiemnaście kronik za wzorowe, dwadzieścia cztery za wyróżniające się i trzydzieści pięć za poprawne.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2015.
Obrazy
Fot. A.P.

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry