Historia ważnym nauczycielem

Kronikarze z powiatu jarosławskiego podczas III Powiatowego Przeglądu Kronik OSP zaprezentowali swoje imponujące księgi ilustrujące historię jednostek.

Spotkanie odbyło się w siedzibie OSP w Chorzowie (gm. Roźwienica). Przed oficjalnym otwarciem przeglądu wprowadzono sztandar ZOP ZOSP RP w Jarosławiu, a zespół Florianki, działający przy tej OSP od 10 lat, odśpiewał hymn strażacki „Rycerze Floriana”.

/.../

Każdy z kronikarzy w ciągu 10 minut prezentował dorobek swojej OSP. Zadanie wykonali z doskonałym znawstwem tematu. Kroniki oceniła komisja pod przewodnictwem druha Zdzisława Wójcika z OSP w Radymnie.

/.../

Założone cele, jak doskonalenie warsztatu kronikarskiego, popularyzacja ruchu kronikarskiego w środowisku pożarniczym, wymiana doświadczeń między autorami kronik, zostały w pełni osiągnięte.

/.../

Cieszy fakt, że „pałeczkę” przejmują również młodzi. Na przykład druhny Sylwia Gałuszka i Angelika Grendus oraz druh Mateusz Niećko od 2013 roku prowadzą kronikę OSP Zabłotce. Ta społeczna praca sprawia, że czują się spełnieni.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2015.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry