fot. Paweł Motyka
Na wiaduktach i mostach
Akcje ratownicze na wiaduktach i mostach wymagają szczególnych umiejętności.

/.../

W tym roku na teren wspólnych ćwiczeń dla jednostek PSP i OSP wybrano wiadukty i mosty zlokalizowane na obszarze Sądecczyzny. W czerwcu strażacy sprawdzali swoje umiejętności na trzech z nich.

/.../

15 czerwca przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Folwark 2015” na moście drogowym nad rzeką Poprad w Muszynie (gm. Muszyna, pow. nowosądecki).

/.../

16 czerwca na moście nad rzeką Dunajec w Kadczy (gm. Łącko, pow. nowosądecki) oraz w jego okolicy przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Kadcza 2015”. Założenie do ćwiczeń przewidywało, że na obiekcie tym sześciu amatorów wspinaczki trenowało techniki wysokościowe. Wskutek awarii sprzętu jeden z ćwiczących spadł na brzeg rzeki, a kolejny został uwięziony na linie bezpośrednio nad nurtem rzeki.

/.../

Z kolei 25 czerwca przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Wiadukt 2015” – tym razem na moście kolejowym zlokalizowanym w Grybowie (gm. Grybów, pow. nowosądecki) nad rzeką Białą oraz drogą wojewódzką prowadzącą z Grybowa w kierunku Krynicy-Zdroju. Obiekt ten ze względu na swoje gabaryty był najtrudniejszy do ćwiczeń.

/.../

Ćwiczenia pokazały, że na obiektach takich jak mosty mogą być one ciekawe i dają możliwość wykorzystania wszystkich rodzajów specjalistycznych działań ratowniczych na poziomie podstawowym. Ze względu na oddalenie obiektów od siedzib jednostek PSP pierwsze działania w każdym przypadku podejmowali ratownicy OSP. Strażacy PSP brali udział w ćwiczeniach głównie w zakresie specjalistycznym.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2015.

 

 
Obrazy
fot. Paweł Motyka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry