Kwalifikowana pierwsza pomoc. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć?

Europejska Rada Resuscytacji opublikuje w październiku nowe wytyczne resuscytacji. Będą one wyznaczały nowy trend w postępowaniu ratunkowym podejmowanym przez strażaków.

Oprócz czynności manualnych podejmowanych wobec osoby poszkodowanej, należy zwracać szczególną uwagę na to, co mówimy jej o naszym postępowaniu, oraz na to, co przekazujemy społeczeństwu swoją postawą czy za pośrednictwem środków masowego przekazu.

/.../

Przybyły na miejsce zdarzenia zastęp strażaków to profesjonalny skład, który w założeniu udziela pomocy na odpowiednim poziomie. Jeśli są w nim ratownicy (osoby po kursie KPP posiadające aktualne zaświadczenie), a sama OSP jest włączona do KSRG (jednostki współpracujące z systemem PRM), to jej ratownicy realizują zagadnienia kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Pierwszej pomocy natomiast udzielają świadkowie zdarzenia oraz strażacy, których OSP nie jest włączona do KSRG. Wynika to z zapisów ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Należy zatem zapomnieć o terminach, takich jak: pierwsza pomoc przedlekarska, kwalifikowana pomoc przedlekarska, pierwsza pomoc przedmedyczna, czy innych wymyślonych definicjach.
Resuscytacja czy reanimacja? Obydwa zagadnienia bardzo często poruszane naprzemiennie sprawiają, że odbiorca nie do końca utożsamia te czynności jako identyczne. Otóż należy pamiętać, że o zastosowaniu tych terminów powinien zadecydować zawsze wynik końcowy postępowania ratowniczego, ponieważ tylko wtedy da się je z definicji opisać.

/.../

Informowanie o śmierci człowieka to przykra sytuacja dla każdego z nas. Niestety, czasem ciąży ona na nas i musimy przekazać ją z należytą starannością oraz poszanowaniem godności człowieka. Sposób, miejsce i okoliczności, w jakich taką informację przekazujemy, zależą od wielu czynników. Wówczas należy się kierować wrażliwością, zrozumieniem i współczuciem, z dochowaniem zasad etyki i tajemnicy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 10/2015.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry