2015-08-04 10:47:25
Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch wręczył Czesławowi Leoszowi okolicznościowy grawerton z okazji nadania jubilatowi tytułu Honorowego Prezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle; fot. STS
Życie dla sprawy
Uroczyste spotkanie z druhem Czesławem Leoszem, zasłużonym członkiem OSP oraz działaczem ZOSP RP odbyło się 4 lipca 2015 roku.

Czesław Józef Leosz urodził się 4 lipca 1925 roku. Już w 1944 roku rozpoczął społeczną działalność w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Biecz, a następnie w OSP Skołyszyn (gm. Skołyszyn, pow. jasielski), w której do dnia dzisiejszego jest członkiem honorowym.

/.../

Jego szerokich zainteresowań oraz działalności, również tej pozastrażackiej, nie sposób opisać. Należy jednak podkreślić, że był także członkiem Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich (OKBZH) w Rzeszowie, przewodniczącym OKBZH ‒ Delegatura w Jaśle (1967‒1991) i działał w późniejszej Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ‒ Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie.

/.../

Prezydium ZOP ZOSP RP w Jaśle, z okazji 90. urodzin zasłużonego druha, wyraziło uznanie i podziękowania za jego 70-letnią społeczną działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej, w tym za kompleksowe udokumentowanie ponad 140-letniej działalności ochotniczych straży pożarnych w powiecie jasielskim.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2015.

 
Obrazy
Prezes ZOP ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch wręczył Czesławowi Leoszowi okolicznościowy grawerton z okazji nadania jubilatowi tytułu Honorowego Prezesa ZOP ZOSP RP w Jaśle; fot. STS

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry