Przykładowy aparat półautomatyczny, gdzie SYS oznacza ciśnienie skurczowe, DIA ciśnienie rozkurczowe, a PULSE liczbę uderzeń tętna na minutę; fot. Marcin Madziała, Łukasz Szarpak
Nadciśnienie tętnicze ‒ w czym jest problem?
Niestety, pomimo dostępności urządzeń pomiarowych nadal w naszym społeczeństwie obserwuje się swoiste niedbalstwo w kontrolowaniu swojego ciśnienia.

Autorzy tekstu stoją na stanowisku, aby obowiązkowym elementem wyposażenia zestawów PSP R1 były ciśnieniomierze, ponieważ szybkie wykrycie wysokiego ciśnienia czy jego gwałtownego spadku, pomoże strażakowi ratownikowi ustalić prawdopodobne pochodzenie stanu poszkodowanego, w jakim się znajduje, i kompetentnie zareagować. Pamiętać należy, że również podczas obsługi zdarzeń, prac na terenie strażnicy czy codziennych zajęć my oraz nasi koledzy też możemy mieć epizod związany ze skokiem lub spadkiem ciśnienia tętniczego.

Nadciśnienie jako problem społeczny
Według danych opublikowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO, World Health Organization) na nadciśnienie tętnicze choruje na świecie prawie miliard osób, a według szacunkowych danych w 2025 roku ta liczba przekroczy 1,5 mld.

/.../

Prawidłowo wykonany pomiar ciśnienia tętniczego (NIBP, ang. Noninvasive Blood Pressure, nieinwazyjny pomiar ciśnienia) uzależnia od siebie poprawność rozpoznania i innych decyzji diagnostyczno-terapeutycznych. Dokonując pomiaru, należy pamiętać o istniejących regułach, których przestrzeganie przesądza o precyzji uzyskanego wyniku. Istotne znaczenie mają same warunki, w jakich dokonywany jest pomiar.

/.../

W obecnych czasach ciśnieniomierze manualne, w których tony wysłuchuje się za pomocą stetoskopu, zastępuje się aparatami półautomatycznymi. Są to urządzenia zalecane, pod warunkiem że źródło ich pochodzenia to profesjonalny sklep medyczny czy apteka.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2015.

 Obrazy
Przykładowy aparat półautomatyczny, gdzie SYS oznacza ciśnienie skurczowe, DIA ciśnienie rozkurczowe, a PULSE liczbę uderzeń tętna na minutę; fot. Marcin Madziała, Łukasz Szarpak

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry