System musi ewoluować

Oto jak ewoluował nasz model krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, skąd czerpaliśmy wzorce i czym KSRG różni się od systemów bezpieczeństwa w innych krajach Europy.

/.../

Tylko w maju bieżącego roku, w ramach obchodów Dnia Strażaka, w skali kraju do KSRG włączono 45 OSP. To najlepszy, choć nie jedyny dowód, że system sukcesywnie jest rozwijany. Budowanie i ciągłe wzmacnianie struktur bezpieczeństwa wewnętrznego powoduje, że w sytuacji zagrożenia KSRG samodzielnie albo też we współdziałaniu z innymi służbami reaguje coraz skuteczniej.

Pierwsze przymiarki
Jednak początki były niełatwe. Przed formalnym uruchomieniem systemu, wiosną 1994 roku, nastąpił ważny etap przechodzenia od teorii do praktyki. Na Opolszczyźnie uruchomiony został pilotażowy wojewódzki system ratowniczo-gaśniczy, który utworzyły tamtejsze jednostki PSP i OSP.

/.../

Od tamtych przełomowych wydarzeń minęło ponad 20 lat. Jednak w przypadku budowy tak ogromnego i złożonego mechanizmu, jakim jest krajowy system ratowniczo-gaśniczy, to nie tak wiele. Jak wskazują znawcy przedmiotu, w wielu krajach europejskich tworzenie modelu bezpieczeństwa wewnętrznego zajmowało około 30 lat.

/.../

Budując polski model, jego twórcy podglądali rozwiązania zastosowane w innych krajach europejskich, takich jak: Wielka Brytania, Niemcy, Austria, a także w państwach skandynawskich: Danii, Norwegii czy Szwecji.

/.../

O tym, że KSRG zmienia się, poszerzając spektrum swoich działań i stale się udoskonala, świadczy wiele czynników. Kiedy rodziły się koncepcje systemu, przewidywano, że do jego struktur włączonych zostanie około 2,5 tys. OSP. W latach 1994‒2001 liczba OSP KSRG miała się zwiększyć z 494 do 9805. Kolejne plany przewidywały, że do roku 2000 w KSRG będzie 9,5 tys. ochotniczych straży pożarnych. Oczywiście życie weryfikuje wszelkie plany i tak też jest w przypadku rozwoju polskiego modelu. Dziś w ramach KSRG działa 4129 OSP (stan na 17 czerwca 2015 roku). Niemniej fakt, że ów stały rozwój ilościowy i jakościowy ma miejsce, nie podlega dyskusji.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2015.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry