Czy musi boleć?
Ból często towarzyszy osobom poszkodowanym. Działania ratownicze mają na celu zmniejszenie lub wyeliminowanie bólu. Dobrą praktyką ratowniczą jest ocena jego natężenia.

Ból to doznanie czuciowe, związane zarówno z działaniem uszkadzającego bodźca, jak i spostrzeżeniem powstającym na podstawie psychicznej interpretacji zachodzących zjawisk, zmodyfikowanym przez wcześniejsze doświadczenia i psychosomatyczne uwarunkowania.

/.../

Podstawową funkcją bólu jest ostrzeganie i ochrona naszego organizmu. Ostrzega on o zagrażającym, w następstwie zadziałania urazu czy choroby, uszkodzeniu tkanek i wyzwala odruchową i behawioralną odpowiedź organizmu, która ma na celu maksymalne ograniczenie skutków tego uszkodzenia.

/.../

Pamiętać należy, że w przypadku braku lub też nieskutecznego leczenia przeciwbólowego utrzymujący się długotrwale ból powoduje rozwijanie się patofizjologicznych zmian w OUN (plastyczność OUN), zaś ostra postać bólu może ulec przeobrażeniu w przewlekły zespół bólowy (np. przetrwały ból pourazowy lub pooperacyjny). Dlatego też, niezależnie od humanitarnej przesłanki, skuteczne działanie przeciwbólowe jest konieczne do zahamowania rozwoju kaskady niekorzystnych procesów fizjologicznych w naszym organizmie.

/.../

Poniższa skala to skala numeryczna (NRS – Numerical Rating Scale), gdzie 0 oznacza brak bólu, 5 ból umiarkowany, zaś 10 ból wyobrażalny jako najmocniejszy z doznanych. Skalę tę można zrobić samemu i pokazywać poszkodowanemu, aby sam na jej podstawie ocenił swój ból.
Skala wzrokowo-analogowa (VAS – Visual Analogue Scale) jest przeznaczona dla młodszych poszkodowanych, gdzie zwizualizowanie mimiką twarzy będzie dobrą podpowiedzią dla dzieci, które np. nie znają cyfr.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2015.
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry