detektor napięcia AC Hot Stick
Detektor napięcia
Przyrządy pomiarowe pomagają właściwie rozpoznać sytuację na miejscu akcji. W każdym pierwszym wozie wyjazdowym powinien znaleźć się detektor napięcia.

Podczas działań ratowniczych pojawia się wiele niebezpieczeństw. Dlatego też pierwszym działaniem ratownika podczas akcji jest ocena miejsca zdarzenia. Czynność ta wykonywana jest jeszcze przed podjęciem samej akcji ratowniczej. Strażacy do tego celu używają różnych przyrządów pomiarowych. Te wykorzystywane w straży pożarnej muszą być ergonomiczne i łatwe w obsłudze oraz cechować się szybkim przygotowaniem do pracy. Urządzenie powinno pokazywać wizualnie i ostrzegać dźwiękowo o przekroczeniu progu alarmowego lub obecności zagrożenia. Wśród nich występują takie, które można szybko zidentyfikować, jednakże nie zawsze trafne rozpoznanie zagrożeń jest możliwe. Do takich można zaliczyć niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.

/.../

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestię tego, czym dysponują strażacy ratownicy, jest rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych PSP. Zgodnie z zawartym w nim standardem wyposażenia każda jednostka ratowniczo-gaśnicza PSP powinna mieć przyrządy pomiarowe i wykrywcze, wśród których ma się znaleźć m.in. detektor napięcia. Rozporządzenie nie precyzuje jednak rodzaju detektora (na prąd stały, przemienny) ani nie określa minimalnego standardu tegoż urządzenia. Skutkuje to dowolnością zakupu sprzętu dla JRG PSP i OSP.

/.../

AC Hot Stick z bezpiecznej odległości wykrywa napięcie elektryczne w urządzeniach, liniach energetycznych, przewodach, a także na powierzchni przedmiotów, elementów konstrukcji czy na powierzchni wody (np. w kałużach czy w basenie). Precyzyjnie wskazuje kierunek niebezpieczeństwa oraz niebezpieczne miejsca i obszary. Urządzenie to z wyprzedzeniem ostrzega o obecności wysokiego napięcia przemiennego, bez konieczności dotykania powierzchni, będącej pod napięciem.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2015.
Obrazy
detektor napięcia AC Hot Stick

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry