Ekwiwalentowe wątpliwości

Czy ochotnicy mają prawo do otrzymania ekwiwalentu za szkolenia, bez względu na zapisy wynikające z uchwały rady gminy w sprawie jego stawki?

Czy zrzeczenie się ekwiwalentu ochotnika, za działanie ratownicze lub szkolenia, może się odbyć na walnym zebraniu poprzez głosowanie jawne w formie wcześniej przyjętej uchwały, bez zapytania każdego ochotnika z osobna o zgodę na dysponowanie jego ekwiwalentem? Czterech strażaków uczestniczyło w kursie kwalifikowanej pierwszej pomocy organizowanym przez Oddział Wojewódzki ZOSP RP. Czy za takie szkolenie przysługuje ekwiwalent? Zgodnie z uchwałą Rady Gminy ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych wypłaca się za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu pożarniczym. Wójt gminy nie ma zamiaru zapłacić za to szkolenie.

/.../

Ekwiwalent należy uznać za prawo osobiste, tzn. że przysługuje ono członkowi ochotniczej straży pożarnej jako osobie fizycznej, indywidualnemu podmiotowi prawa. Nie należy się on natomiast ochotniczej straży pożarnej jako całości, czyli jako stowarzyszeniu.

/.../

Ustawa ppoż. nie zawiera definicji legalnej pojęcia szkolenie pożarnicze, która nakazywałaby nam odpowiednie rozumienie tego pojęcia. Definicji legalnej brak jest także w ustawie z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity – Dz.U. z 2013 r., poz. 1340 z późn. zm.). Definicji takiej brak jest także w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy o ochronie przeciwpożarowej i do ustawy o Państwowej Straży Pożarnej.
Szkolenie pożarnicze zostało zdefiniowane legalnie w dwóch aktach prawnych, które obecnie już nie mają charakteru obowiązującego.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2015.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry