Stacja obiektowa DSP

Powiadamianie jednostek OSP o zaistniałym zdarzeniu jest bardzo ważne, ponieważ stanowi integralną część systemu zapewniającego bezpieczeństwo państwa.

Gwałtowny rozwój wielu gałęzi nauki i techniki przyniósł w ostatnich latach wiele ciekawych rozwiązań, które służą powiadamianiu jednostek OSP o zdarzeniach. /.../ Każdy taki system ma olbrzymi wpływ na szybkość i jakość działania jednostek OSP, szczególnie działających w strukturach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Każda jednostka systemu, lub aspirująca do niego, musi obowiązkowo być wyposażona w skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania oraz urządzenia łączności w sieci radiowej na potrzeby działań ratowniczych.

/.../

W naszym kraju jednostki najchętniej sięgają po urządzenia Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP-50. Jest on przeznaczony do zdalnego, radiowego uruchamiania syren alarmowych obrony cywilnej i ochotniczych straży pożarnych oraz do alarmowania (powiadamiania) osób wyposażonych w pagery i telefony komórkowe. Obejmuje swoim zasięgiem blisko 90 proc. powierzchni kraju.

/.../

Stacja obiektowa DSP wraz z radiotelefonem, czujnikiem faz oraz anteną stanowią niezbędne wyposażenie wielu remiz OSP lub punktów alarmowych OC. Te trzy elementy stanowią podstawowe wyposażenie syreny sterowanej drogą radiową.

/.../

W przypadku alarmu terminal DTG-53 w pierwszej kolejności inicjuje funkcję jednoczesnego alarmowania OSP, czyli dzwonienia w jednym czasie na wszystkie numery telefonów komórkowych, który oznacza alarm bojowy.

/.../

Z doświadczenia wiem, że jednostki OSP, szczególnie te z poza KSRG, mając w remizie stację obiektową, mogłyby częściej uczestniczyć w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Niestety, jeszcze w wielu jednostkach na terenie kraju odbywa się to tradycyjnie, czyli dyspozytor dzwoni do naczelnika lub prezesa jednostki, zawiadamiając o zdarzeniu, a ten udaje się do remizy, aby uruchomić syrenę.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2015.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry