Czynność elektryczna serca w nagłym zatrzymaniu krążenia

Nagłe zatrzymanie krążenia jest stanem, który wymaga od strażaka ratownika przede wszystkim jego rozpoznania i wdrożenia odpowiednich technik resuscytacyjnych.

Na podstawie danych Europejskiej Rady Resuscytacji nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie. W zależności od definicji NZK rozpoznaje się u 350‒700 tys. osób rocznie.

/.../

Coraz większa liczba zautomatyzowanych defibrylatorów zewnętrznych wchodzi do wyposażenia naszych strażnic, choć niewątpliwie nadal jest ich za mało. Niektóre z nich posiadają włącznik i przycisk do wykonania defibrylacji, czyli są maksymalnie uproszczone, inne zaś posiadają również ekran, na którym widnieje animowany instruktarz resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) i, coraz częściej, zapis czynności elektrycznej serca.

Migotanie komór (VF)
Jest to zaburzenie rytmu serca, które polega na szybkiej i nieskoordynowanej pracy komór serca, a które nieprzerwane w czasie kilku minut nieuchronnie prowadzi do śmierci.

/.../

Czynność elektryczna bez tętna (PEA)
Kolejnym i zarazem ostatnim rytmem zatrzymania krążenia jest czynność elektryczna bez tętna (PEA ‒ pulseless electrical activity). Oznacza to nic innego jak brak fali tętna na tętnicach szyjnych, a więc zatrzymanie krążenia, pomimo zapisu czynności elektrycznej.

/.../

Przy zakupie AED warto konsultować się z koordynatorem ratownictwa medycznego KM/P PSP, ponieważ wyposażenie tego urządzenia powinno być uzależnione od umiejętności ratowników, ich doświadczenia, a także od sprzętu, jakim dysponują ZRM stacjonujące w waszym powiecie.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2015.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry