Wielkopolska: eliminacje OTWP

Wojewódzkie eliminacje turnieju „Młodzież Zapobiega Pożarom” odbyły się w Gołuchowie (pow. pleszewski).

Wielkopolskie Eliminacje XXXVIII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” miały miejsce 18 kwietnia w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie.

Turniej zorganizowali: Oddział Wojewódzki Związku OSP RP Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka; Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu; Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego; Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie; Starostwo Powiatowe w Pleszewie; Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Pleszewie; Gmina Gołuchów oraz Oddział Gminny Związku OSP RP w Gołuchowie.

Celem Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jest popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie: ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. W szczególności Turniej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.
W eliminacjach, które odbywają się na szczeblach: środowiskowym, gminnym (miejskim, miejsko-gminnym), powiatowym, wojewódzkim i centralnym uczestniczy młodzież w trzech grupach wiekowych - uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
W Wielkopolsce w roku szkolnym 2014/2015 w eliminacjach udział wzięło łącznie ponad 4 tys. dzieci i młodzieży.

W Gołuchowie podczas XXXVIII edycji Turnieju pierwsze miejsca zajęli:

Szkoły podstawowe

  1. Wiktoria Maślak (pow. pilski)
  2. Gustaw Fita (pow. poznański)
  3. Eryk Adamkiewicz (pow. gostyński)

Szkoły gimnazjalne

  1. Weronika Kalak (pow. ostrowski)
  2. Stanisław Ciechanowski (pow. złotowski)
  3. Marta Misiak (pow. kolski)

Szkoły ponadgimnazjalne

  1. Radosław Meller (pow. złotowski)
  2. Karol Karpiński (pow. poznański)
  3. Tobiasz Bernadek (pow. rawicki)

Laureaci etapu wojewódzkiego - po dwie osoby z każdej grupy wiekowej - będą reprezentować Wielkopolskę podczas finału centralnego, który odbędzie się w dniach 29-31 maja w Polanicy-Zdroju na Dolnym Śląsku.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry