Zespół Stresu Pourazowego – PTSD

Można wnioskować, że na przestrzeni lat obraz reakcji na stres nie zmieniał się, natomiast przeobrażaniu ulegało spojrzenie badaczy na jego znaczenie i skutki.

Każdy strażak, który wziął udział w akcji ratowniczej, doskonale rozumie pojęcie stresu i jego wpływ na swój organizm.

/.../

Zespół stresu pourazowego – PTSD (ang. Post-Traumatic Stress Disorder) to zaburzenie lękowe występujące u osób, które zostały narażone na przeżycie traumatyczne. Obraz kliniczny PTSD uwarunkowany jest wieloma czynnikami, które mają wpływ na jego wystąpienie.

/.../

Na przestrzeni lat zmieniało się rozumienie oraz postrzeganie samego PTSD, co przyczyniło się do ewolucji pojęcia zaburzenia po stresie traumatycznym. Już podczas nauki w szkole dowiadujemy się, że Odysowi towarzyszą nawracające powojenne wspomnienia.

/.../

Obserwacja występowania PTSD to nie tylko sytuacje związane z wojną. Również sami strażacy wymagają pomocy specjalistycznej. Według Światowej Organizacji Zdrowia termin zdrowie definiowany jest jako nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, czyli dobrego samopoczucia.

/.../

Należy pamiętać, że jeśli to my, strażacy posiadamy zdolność radzenia sobie z zastaną sytuacją kryzysową na miejscu zdarzenia, co przekłada się na jakość udzielanej pomocy (doświadczenie), to sami poszkodowani zazwyczaj tej zdolności postrzegania nie mają. Sytuacja, w której po zderzeniu np. z drzewem giną dwie osoby, a sam kierujący przeżywa, jest dla niego czynnikiem wywołującym silną reakcję stresową na to zdarzenie. Istotną rolą strażaków jest konieczność wsparcia psychicznego.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2015.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry