fot. archiwum MPiPS
Nie tylko dla kobiet
Rozmowa z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem o ważnych programach prorodzinnych, i nie tylko.

Od stycznia tego roku rolnicy, którzy utracili ubezpieczenie w KRUS z powodu zatrudnienia na umowach-zlecenie i objęcia ich ubezpieczeniem ZUS, mogą do czerwca składać wnioski o przywrócenie utraconego ubezpieczenia, pod warunkiem że umowa opiewała na kwotę nie wyższą niż połowa minimalnego wynagrodzenia. To kwestia dla nas ważna, bo dotknęła kierowców OSP. Pan współpracował w  tej sprawie z władzami Związku OSP RP i pomógł doprowadzić ją do szczęśliwego końca.
To jest bardzo dobre rozwiązanie. Dzięki niemu, jeśli ktoś poświęca swój czas, działając na użytek społeczny, a taką jest misja strażaka ochotnika, również kierowcy ochotniczej straży pożarnej, ale także sołtysa wsi, to może łączyć ubezpieczenie w dwóch systemach: w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

/.../

Jakich jeszcze rozwiązań istotnych dla ochotniczych straży pożarnych możemy się spodziewać?
Chcemy uprościć procedurę przekazywania jednego procenta podatku dochodowego przez emerytów organizacjom pożytku publicznego. Obecnie jest to trudne, bo urząd skarbowy wypełnia PIT za te osoby automatycznie. Żeby przekazać swój jeden procent, podatnik musi każdorazowo złożyć w urzędzie stosowne oświadczenie.

/.../

Nasza rozmowa ukaże się w marcowym numerze „Strażaka”, czy ma Pan jakieś dobre nowiny dla pań, których w naszym strażackim środowisku przybywa?
Jest ich wiele. Zacznijmy od kobiet, które mają troje i więcej dzieci. Rodziny wielodzietne od stycznia tego roku mogą korzystać ze wsparcia w postaci Karty Dużej Rodziny.

/.../

To wszystko, jeśli chodzi o opiekę nad trochę starszymi dziećmi. A czy jest jakaś nowa propozycja dotycząca dzieci, które pozostają jeszcze pod opieką rodziców?
Sztandarowym projektem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na ten rok jest świadczenie rodzicielskie, czyli urlop rodzicielski dla wszystkich. Do tej pory mieli do niego prawo ci, którzy opłacają składki na ubezpieczenie zdrowotne, czyli osoby zatrudnione na umowie o pracę, osoby prowadzące swoją działalność gospodarczą czy mające umowę-zlecenie, jeśli dobrowolnie opłacały składkę.Cały wywiad można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2015.
Obrazy
fot. archiwum MPiPS

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry