Na zdjęciu uczestnicy spotkania: członek ZG ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk, dyrektor BWM KG PSP bryg. Tomasz Kołodziejczyk, kierownik WGO MSW RL Donatan Gurevicius, zastępca dyrektora ZW ZOSP RP Wiesław Golański, zastępca dyrektora DBPiR MSW RL Vygandas Kurkulis, dyrektor ZW ZOSP RP Jerzy Maciak, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, komendant wojewódzki w Marijampole płk Vidas Barauskas, komendant wojewódzki w  Alytusie płk Algirdas Bautronis oraz naczelnik w BWM KG PSP mł. bryg. Krzysztof Pietrasik (fot. Paweł Polimirski)
Goście z Litwy
Poznanie zasad funkcjonowania OSP i włączania jednostek do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego było głównym celem wizyty delegacji MSW Litwy w Polsce.

Drugiego dnia pobytu odbyło się oficjalne spotkanie w siedzibie Zarządu Głównego Związku OSP RP.

Prezes, w krótkim wystąpieniu, poinformował gości z Litwy, że każda OSP w Polsce działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach. – Związek OSP RP jest stowarzyszeniem stowarzyszeń, a każda ochotnicza straż ma swoją osobowość prawną i jest niezależnym stowarzyszeniem – mówił prezes.

/.../

W skład litewskiej delegacji weszli: zastępca dyrektora Departamentu Bezpieczeństwa Pożarowego i Ratownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Litewskiej Vygandas Kurkulis, kierownik Wydziału Goto wości Operacyjnej MSW RL Donatan Gurevicius, komendant wojewódzki służby pożarniczo-ratowniczej w Alytusie płk Algirdas Bautronis oraz komendant wojewódzki służby pożarniczo-ratowniczej w Marijampole płk Vidas Barauskas.

/.../

Stronę polską reprezentowali: ze strony ZOSP RP dyrektor ZW ZOSP RP Jerzy Maciak, jego zastępca Wiesław Golański, członek ZG ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk oraz Monika Karłowicz.

/.../

Gości zaciekawiło, dlaczego spośród 696 tysięcy członków OSP, jest tylko 59 tysięcy kobiet (System OSP za 2014 r.). Duże natomiast wrażenie zrobiła na nich informacja o liczbie orkiestr OSP, a zwłaszcza o wielkim koncercie w Wadowicach, gdzie co roku, z okazji urodzin świętego Jana Pawła II, występuje trzy tysiące muzyków, którzy wykonują wspólnie utwory.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 3/2015.Obrazy
Na zdjęciu uczestnicy spotkania: członek ZG ZOSP RP Zbigniew Kaliszyk, dyrektor BWM KG PSP bryg. Tomasz Kołodziejczyk, kierownik WGO MSW RL Donatan Gurevicius, zastępca dyrektora ZW ZOSP RP Wiesław Golański, zastępca dyrektora DBPiR MSW RL Vygandas Kurkulis, dyrektor ZW ZOSP RP Jerzy Maciak, zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. Piotr Kwiatkowski, komendant wojewódzki w Marijampole płk Vidas Barauskas, komendant wojewódzki w  Alytusie płk Algirdas Bautronis oraz naczelnik w BWM KG PSP mł. bryg. Krzysztof Pietrasik (fot. Paweł Polimirski)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry